آموزش ADO .Net و Crystal Reports

نسخه 2002 - کریستال ریپورت و ای دی او

آموزش ADO .Net و Crystal Reports (نسخه 2002 - کریستال ریپورت و ای دی او) به روشهای زیر قابل استفاده است :


نسخه 2002 - کریستال ریپورت و ای دی او
دانلود کامل دوره
نسخه 2002 - کریستال ریپورت و ای دی او


نسخه جدید : برای مشاهده نرم افزار آموزش ADO .Net 2010 بر روی این لینک کلیک کنید.


در نرم افزار آموزشی ADO .Net و Crystal Reports مطالب زیر را در Visual Studio .Net نسخه 2002 بررسی میکنیم:

اشياء ADO.NET
فراهم کننده داده
بررسي يک مثال
افزودن Connection و DataAdapter
ايجاد DataSet
ايجاد همبستگي
بارگذاري اطلاعات در DataSet
اجراي برنامه

آشنايي با شيء Connection
افزودن Connection به ServerExplorer
ويژگي هاي شيء Connection
تعيين نحوه ارتباط
متدهاي شيء Connection
رويدادهاي شيء Connection

مقدمه
افزودن شيء DataCommand در زمان طراحي
خصوصيات شيء Command
روش ارسال پارامتر
شيء SQLCommand
شيء Command
DataReader
اجراي برنامه

آشنايي با شيء DataAdapter
ايجاد شيء DataAdapter
خصوصيات شيء DataAdapter
شيء DataTableMapping
ايجاد DataSet و اتصال داده ها
رويدادهاي شيء DataAdapter

تعريف تراکنش
روش ايجاد يک تراکنش
ايجاد تراکنش تو در تو
تأييد يا رد تراکنش

آشنايي با شيء DataSet
ايجاد شيء Typed DataSet
ايجاد شيء UnTyped DataSet
اشياء DataRelation موجود در DataSet
متد Clone
متد Copy

مقدمه
شيء DataRow
بررسي وضعيت ها و نسخه هاي شيء DataRow
متد BeginEdit
اجراي اشياء Command
متد AcceptChanges
متد RejectChanges

مقدمه
همبسته کردن کنترل ها
شيء CurrencyManager
متدهاي شيء CurrencyManager
رويدادهاي شيء CurrencyManager
ويژگيهاي شيء Binding

مقدمه
رويداد Format و Parse
نمايش داده ها در کنترل هاي متداول ويندوز
کار با اشياء DataRelation
نمايش داده ها در DataGrid
نمايش داده ها در کنترل TreeView
جستجوي داده ها

مقدمه
تعيين منبع داده و جدول
تعيين فيلدهاي گزارش
پنج قسمت اصلي گزارش
کد نمايش گزارش
روش نمايش فايلهاي RPT

مقدمه
افزودن الگوي CrystalReport
تعريف فيلد محاسباتي
گروه بندي رکوردهاي گزارش
تغيير نحوه نمايش يک فيلد
نمايش نام ماه ها در گزارش
تعيين شرط براي گزارش
متدهاي CrystalReportViewer

مقدمه
تعيين دستور SQL
افزودن نمودار به گزارش
فيلدهاي ويژه

و چندین نکته آموزشی دیگر در ADO .Net و Crystal Reports


پشتیبانی
09123117912 واتس آپ