آموزش Visual Basic

آموزش ویژوال بیسیک شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش ویژوال بیسیک 2013
دانلود
آموزش ویژوال بیسیک 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-046636

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Visual Basic 2013 رایگان میباشد

آموزش Visual Basic 2013 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش ویژوال بیسیک کلیک کنید.

Visual Basic .Net 2013 ( ویژوال بیسیک دات نت ) یک نرم افزار از سری Visual Studio .Net است که در این نرم افزار آموزشی به بررسی روش تولید نرم افزارهای تحت ویندوز میپردازیم. برای تولید نرم افزارهای تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP.Net 2010 مراجعه نمائید.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual C#.Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي Visual Basic.Net
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم


مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل


رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد


آشنايي با فرم
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI در Visual Basic .Net 2013


آشنايي با کنترل ها در Visual Basic .Net 2013
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex


مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View


آشنايي با متغير در Visual Basic .Net 2013
انواع داده
تعريف متغير
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها
مثال


دستور If
دستور If تودرتو
دستور Select Case
بررسي يک برنامه


دستور For…Next
دستور Do…Loop
دستور While…End While
دستور For Each…Next


ماژول و روش ايجاد آن
زيربرنامه چيست؟
ايجاد روال
تعريف تابع
فراخواني زيربرنامه
نکات پيشرفته در تعريف زيربرنامه


روش ساخت منو در Visual Basic .Net 2013
ايجاد منوي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار
ايجاد نوار وضعيت


مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه در Visual Basic .Net 2013
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
دستور Debug
ساختار try… catch … finally


ايجاد اشياء توسط کلاس در Visual Basic .Net 2013
ايجاد کلاس در پروژه
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونه سازي از کلاس


کار با تابع MsgBox در Visual Basic .Net 2013
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
نحوه استفاده از کادر پيام
ارتباط با صفحه کليد
ارتباط با ماوس


کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخه ها توسط System.IO.Directory


و چندین نکته آموزشی دیگر در Visual Basic .Net 2013 - ویژوال بیسیک دات نت


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ویژوال بیسیک دات نت - VB - 2010
دانلود
آموزش ویژوال بیسیک دات نت - VB - 2010
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015470

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2010 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش ویژوال بیسیک کلیک کنید.

Visual Basic .Net 2010 ( ویژوال بیسیک دات نت ) یک نرم افزار از سری Visual Studio .Net است که در این نرم افزار آموزشی به بررسی روش تولید نرم افزارهای تحت ویندوز میپردازیم. برای تولید نرم افزارهای تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP.Net 2010 مراجعه نمائید.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual C#.Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي Visual Basic.Net
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم


مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل


رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد


آشنايي با فرم
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI در Visual Basic .Net 2010


آشنايي با کنترل ها در Visual Basic .Net 2010
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex


مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View


آشنايي با متغير در Visual Basic .Net 2010
انواع داده
تعريف متغير
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها
مثال


دستور If
دستور If تودرتو
دستور Select Case
بررسي يک برنامه


دستور For…Next
دستور Do…Loop
دستور While…End While
دستور For Each…Next


ماژول و روش ايجاد آن
زيربرنامه چيست؟
ايجاد روال
تعريف تابع
فراخواني زيربرنامه
نکات پيشرفته در تعريف زيربرنامه


روش ساخت منو در Visual Basic .Net 2010
ايجاد منوي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار
ايجاد نوار وضعيت


مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه در Visual Basic .Net 2010
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
دستور Debug
ساختار try… catch … finally


ايجاد اشياء توسط کلاس در Visual Basic .Net 2010
ايجاد کلاس در پروژه
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونه سازي از کلاسکار با تابع MsgBox در Visual Basic .Net 2010
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
نحوه استفاده از کادر پيام
ارتباط با صفحه کليد
ارتباط با ماوس


کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخه ها توسط System.IO.Directory


ايجاد پروژه برنامه نصب در Visual Basic .Net 2010
افزودن پروژه به برنامه نصب
افزودن فايل به برنامه نصب
ساخت برنامه نصب
اجراي برنامه نصب
حذف برنامه نصب

و چندین نکته آموزشی دیگر در Visual Basic .Net 2010 - ویژوال بیسیک دات نت


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ویژوال بیسیک دات نت - VB
دانلود
آموزش ویژوال بیسیک دات نت - VB
شماره شناسنامه اثر
27-221940-1

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش Visual Basic .Net 2008 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش ویژوال بیسیک کلیک کنید.

Visual Basic .Net 2008 ( ویژوال بیسیک دات نت ) یک نرم افزار از سری Visual Studio .Net است که در این نرم افزار آموزشی به بررسی روش تولید نرم افزارهای تحت ویندوز میپردازیم. برای تولید نرم افزارهای تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP .Net مراجعه نمائید.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual C#.Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!

جدید : نرم افزار آموزش Visual basic 2010


آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي Visual Basic.Net
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم


مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل


رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد


آشنايي با فرم
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI در Visual Basic .Net 2008


آشنايي با کنترل ها در Visual Basic .Net 2008
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex


مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View


آشنايي با متغير در Visual Basic .Net 2008
انواع داده
تعريف متغير
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها
مثال


دستور If
دستور If تودرتو
دستور Select Case
بررسي يک برنامه


دستور For…Next
دستور Do…Loop
دستور While…End While
دستور For Each…Next


ماژول و روش ايجاد آن
زيربرنامه چيست؟
ايجاد روال
تعريف تابع
فراخواني زيربرنامه
نکات پيشرفته در تعريف زيربرنامه


روش ساخت منو در Visual Basic .Net 2008
ايجاد منوي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار
ايجاد نوار وضعيت


مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه در Visual Basic .Net 2008
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
دستور Debug
ساختار try… catch … finally


ايجاد اشياء توسط کلاس در Visual Basic .Net 2008
ايجاد کلاس در پروژه
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونه سازي از کلاسکار با تابع MsgBox در Visual Basic .Net 2008
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
نحوه استفاده از کادر پيام
ارتباط با صفحه کليد
ارتباط با ماوس


کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخه ها توسط System.IO.Directory


ايجاد پروژه برنامه نصب در Visual Basic .Net 2008
افزودن پروژه به برنامه نصب
افزودن فايل به برنامه نصب
ساخت برنامه نصب
اجراي برنامه نصب
حذف برنامه نصبو چندین نکته آموزشی دیگر در Visual Basic .Net 2008 - ویژوال بیسیک دات نت


بازگشت به بالای صفحه

آموزش ویژوال بیسیک 6
دانلود
آموزش ویژوال بیسیک 6

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش مقدماتی Visual Basic 6 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش ویژوال بیسیک کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6.0 مباحث زير بررسي ميشود. در نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6.0 نيز مباحث پيشرفته تري بررسي ميشوند. در صورتی که میخواهید از مقدمات برنامه نویسی شروع کنید به نرم افزار مقدمات برنامه نویسی در Visual Studio 6 مراجعه نمائید.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 پیشرفته و Visual C#.Net و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


ورود به ويژوال بيسيک ( Visual Basic 6 )
آشنايي با محيط ويژوال بيسيک
ميله ابزار
جعبه ابزار
پنجره فرم
پنجره طراحي فرم
پنجره پروژه
پنجره خواص
ايجاد اولين برنامه
افزودن چند کنترل
کدنويسي


کنترلها
خواص فرم
کنترل برچسب
کنترل جعبه متن
کنترل دکمه فرمان
کنترل تصوير
خاصيت Focus
روال رويداد
آشنايي با پنجره کد
معرفي چند رويداد
تمرين در Visual Basic 6
ظاهر برنامه
کد برنامه


توضيح
سازنده منو در Visual Basic 6
تعريف مسأله
ساخت منوهاي ساده
ساخت زير منو
ساخت منوهاي چک دار
منو همراه با خط جدا ساز
کدنويسي منوي برنامه


توضيح
کار در پنجره کد
داده ها در ويژوال بيسيک
داده هاي عددي
ساير انواع داده اي
کار با متغيرها در Visual Basic 6
تعريف متغير
مقدار دهي متغيرها
عملگرهاي ويژوال بيسيک
تمرين عملي


مقدمه
عملگرهاي شرطي در Visual Basic 6
ترکيب عملگرهاي شرطي و منطقي
دستور If و عملگرهاي شرطي در Visual Basic 6
دستور If ... Else ...End If
دستورات Select Case
تکرار با استفاده از حلقه
حلقه Do
حلقه For


مقدمه
کار با ماوس
تنظيم کرسر ماوس
حرکات و کليک هاي ماوس
يک برنامه نمونه (بررسي رويدادهاي ماوس)
رويدادهاي ديگر ماوس
عمليات کشيدن و انداختن
يک برنامه نمونه (کشيدن و رها کردن ماوس)
رويدادهاي صفحه کليد
يک برنامه نمونه (رويدادهاي صفحه کليد)


مقدمه
کنترل هاي جعبه ليست
جعبه ليست در Visual Basic 6
يک برنامه نمونه (جعبه ليست)
کنترل جعبه ليست ترکيبي
جعبه ليست بازشو
کنترل تايمر


ساخت برنامه
ميدان دسترسي متغيرها
يک برنامه نمونه (ديد متغيرها)
تعريف توابع و رويه ها
رويه ها در Visual Basic 6
يک برنامه نمونه (تعريف روال)
توابع
يک برنامه نمونه (تعريف توابع)


تعريف
()MsgBox در Visual Basic 6
تابع ()Len در Visual Basic 6
تابع ()LCase در Visual Basic 6
تابع ()UCase در Visual Basic 6
تابع ()IsNull در Visual Basic 6
تابع ()IsNumeric در Visual Basic 6
تابع ()IIF در Visual Basic 6
تابع ()Choose در Visual Basic 6
يک برنامه نمونه در Visual Basic 6


کنترلهاي ActiveX
افزودن کنترلهاي ActiveX به برنامه
ساخت کنترل ActiveX در Visual Basic 6
افزودن ويزارد ActiveX به ويژوال بيسيک
کار با ويزارد ActiveX
استفاده از کنترل ساخته شده


مقدمه
کار با Visual Data Manager در Visual Basic 6
ساخت يک برنامه نمونه
کار با DataControl در Visual Basic 6
حرکت روي رکوردها
حذف رکوردها
افزودن رکورد


مقدمه
DLL چيست؟
چگونه از توابع API استفاده کنيم؟
يک برنامه نمونه در Visual Basic 6

و چندين نکته ديگر در نرم افزار آموزش مقدماتي Visual Basic 6.0 (ویژوال بیسیک)


بازگشت به بالای صفحه

ویژوال بیسیک
دانلود
ویژوال بیسیک

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش پیشرفته Visual Basic 6 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش ویژوال بیسیک کلیک کنید.

در نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6.0 به بررسي مطالب زير ميپردازيم. پيش از اين نرم افزار آموزشي ميتوانيد از نرم افزار آموزشي مقدماتي Visual Basic 6 استفاده کنيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 مقدماتی و Visual C#.Net و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


مقدمه
کنترل Frame
افزودن کنترل به کنترل Frame
اجراي برنامه
روش استفاده از کنترل Tab
تعيين مشخصات Tabها در کنترل Tab
کار با کنترل ميله پيشرفت (ProgressBar)
سه خصوصيات اصلي مسله پيشرفت
اجراي برنامه نمونه
بررسي کنترل Slider
بررسي خصوصيات Slider
اجراي برنامه نمونه


کنترل TreeView
کدنويسي کنترل TreeView
افزودن کنترل ImageList به فرم
اجراي برنامه
کنترل ListView
کدنويسي کنترل ListView
اجراي برنامه
کنترل ToolBar
افزودن دکمه به کنترل ToolBar
کدنويسي کنترل ToolBar


کنترل StatusBar
بررسي خصوصيات کنترل
نمايش حالات سيستم در Panel
کنترل RichTextBox
نمايش يک فايل متني در کنترل
بررسي ويژگي RTF
اجراي برنامه


کنترل هاي Image ، PictureBox
تابع LoadPicture
روش رسم خط
کنترل Shape
برنامه رسم اشکال هندسي
روش رسم نقطه
کنترل مالتي مديا
پخش صدا با کنترل مالتي مديا
پخش فيلم با کنترل مالتي مديا
ليست دستورات کنترل مالتي مديا
خروجي خصوصيت Mode


کنترل MSChart
تعيين اطلاعات داخل جدول
رسم نموداري جبري
کدنويسي رسم نمودارهاي جبري


آشنايي با SQL
آشنايي با دستور select
دستور Insert Into
دستور Update
دستور Delete


ايجاد يک پروژه
ارتباط با پايگاه داده (ADO)
ايجاد يک ADO) RecordSet )
کار با روال هاي ذخيره شده
اتصال به روال ذخيره شده
اجراي برنامه


مقدمه
افزودن Data Report به پروژه
افزودن Data Enviroment به پروژه
اتصال Command به يک جدول
اجراي برنامه
اتصال Command به دستور select
نمايش تاريخ و زمان سيستم در گزارش
ورود دستور Select از طريق کد
يک روش ساده جهت ساخت گزارش


مقدمه
افزودن شيء OLE به فرم
ذخيره سازي محتويات شيء OLE
بازخواني محتويات شيء OLE
اجراي برنامه


ActiveX DLL چيست؟
ايجاد يک پروژه ActiveX DLL
خاصيت Instancing
فراخواني DLL ايجاد شده
فراخواني تابع ايجاد شده
ثبت DLL در ويندوز


مقدمه
اجراي DataForm Wizard
ايجاد يک مثال
ارسال دستور Select به پايگاه داده
حذف از پايگاه داده


مقدمه
افزودن کنترل هاي فايل به فرم
کدنويسي کنترل هاي فايل
اجراي برنامه

و چندين نکته ديگر در نرم افزار آموزش پيشرفته Visual Basic 6.0


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ