آموزش C#

آموزش سی شارپ شبیه سازی شده و تعاملی با صدا و متن فارسی


آموزش سی شارپ 2013
دانلود
آموزش سی شارپ 2013
شماره شناسنامه اثر
8-00630-046635

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش C# 2013 رایگان میباشد

آموزش C# 2013 تحت ویندوز و تحت اندروید قابل دانلود است

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش C# کلیک کنید.

Visual C# .Net 2013 يک نرم افزار از سري Visual Studio .Net است که در نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2013 به بررسي روش توليد نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز ميپردازيم. براي توليد نرم افزارهاي تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP.Net 2010 مراجعه نمائيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي #Visual C
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم


مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل


رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد در Visual C# .Net 2013
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد


آشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2013
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI


آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2013
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex


مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View


آشنايي با متغير
انواع داده در Visual C# .Net 2013
تعريف متغير در Visual C# .Net 2013
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها در Visual C# .Net 2013
مثال


دستور If در Visual C# .Net 2013
دستور Switch در Visual C# .Net 2013
بررسي يک برنامه


دستور for در Visual C# .Net 2013
دستور foreach
دستور do…while در Visual C# .Net 2013
دستور while در Visual C# .Net 2013
مثال


مقدمه
روش ايجاد متد در Visual C# .Net 2013
فراخواني متد
تعريف پارامتر متد
تعيين خروجي متد در Visual C# .Net 2013
تعيين دسترسي متد به متغيرها در Visual C# .Net 2013
اجراي برنامهروش ساخت منو در Visual C# .Net 2013
منوهاي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار در Visual C# .Net 2013
ايجاد نوار وضعيت در Visual C# .Net 2013


مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
ساختار try… catch … finally
دستور Checked


مقدمه
روش ايجاد کلاس در Visual C# .Net 2013
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونهسازي از کلاس
کلمه کليدي static


مقدمه
کار با کلاس MessageBox در Visual C# .Net 2013
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
روش استفاده از کادر پيام در Visual C# .Net 2013
ارتباط با صفحه کليد در Visual C# .Net 2013
ارتباط با ماوس در Visual C# .Net 2013


مقدمه
کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخهها توسط System.IO.Directory
و چندين نکته آموزشي ديگر در Visual C# .Net 2013


بازگشت به بالای صفحه

آموزش سی شارپ دات نت  2010
دانلود
آموزش سی شارپ دات نت 2010
شماره شناسنامه اثر
8-00630-015471

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش C# .Net 2010 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش C# کلیک کنید.

Visual C# .Net 2010 يک نرم افزار از سري Visual Studio .Net است که در نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2010 به بررسي روش توليد نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز ميپردازيم. براي توليد نرم افزارهاي تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP.Net 2010 مراجعه نمائيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!


آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي #Visual C
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم


مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل


رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد در Visual C# .Net 2010
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد


آشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2010
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI


آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2010
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex


مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View


آشنايي با متغير
انواع داده در Visual C# .Net 2010
تعريف متغير در Visual C# .Net 2010
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها در Visual C# .Net 2010
مثال


دستور If در Visual C# .Net 2010
دستور Switch در Visual C# .Net 2010
بررسي يک برنامه


دستور for در Visual C# .Net 2010
دستور foreach
دستور do…while در Visual C# .Net 2010
دستور while در Visual C# .Net 2010
مثال


مقدمه
روش ايجاد متد در Visual C# .Net 2010
فراخواني متد
تعريف پارامتر متد
تعيين خروجي متد در Visual C# .Net 2010
تعيين دسترسي متد به متغيرها در Visual C# .Net 2010
اجراي برنامهروش ساخت منو در Visual C# .Net 2010
منوهاي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار در Visual C# .Net 2010
ايجاد نوار وضعيت در Visual C# .Net 2010


مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
ساختار try… catch … finally
دستور Checked


مقدمه
روش ايجاد کلاس در Visual C# .Net 2010
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونهسازي از کلاس
کلمه کليدي static


مقدمه
کار با کلاس MessageBox در Visual C# .Net 2010
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
روش استفاده از کادر پيام در Visual C# .Net 2010
ارتباط با صفحه کليد در Visual C# .Net 2010
ارتباط با ماوس در Visual C# .Net 2010


مقدمه
کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخهها توسط System.IO.Directory


ايجاد پروژه برنامه نصب در Visual C# .Net 2010
افزودن پروژه به برنامه نصب
افزودن فايل به برنامه نصب
ساخت برنامه نصب
اجراي برنامه نصب
حذف برنامه نصبو چندين نکته آموزشي ديگر در Visual C# .Net 2010


بازگشت به بالای صفحه

آموزش سی شارپ دات نت
دانلود
آموزش سی شارپ دات نت

با دانلود مستقیم از سایت استفاده از چند بخش اول نرم افزار آموزش C# .Net 2008 رایگان میباشد

برای مشاهده تمامی نسخه های آموزش C# کلیک کنید.

Visual C# .Net 2008 يک نرم افزار از سري Visual Studio .Net است که در نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2008 به بررسي روش توليد نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز ميپردازيم. براي توليد نرم افزارهاي تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP .Net مراجعه نمائيد.
توجه کنید که نرم افزارهای آموزشی Visual Basic 6 و Visual Basic .Net و Visual c++ 6 هم در سایت موجود است!

جدید : نرم افزار آموزش C# 2010


آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي #Visual C
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم


مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل


رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد در Visual C# .Net 2008
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد


آشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2008
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI


آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2008
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex


مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View


آشنايي با متغير
انواع داده در Visual C# .Net 2008
تعريف متغير در Visual C# .Net 2008
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها در Visual C# .Net 2008
مثال


دستور If در Visual C# .Net 2008
دستور Switch در Visual C# .Net 2008
بررسي يک برنامه


دستور for در Visual C# .Net 2008
دستور foreach
دستور do…while در Visual C# .Net 2008
دستور while در Visual C# .Net 2008
مثال


مقدمه
روش ايجاد متد در Visual C# .Net 2008
فراخواني متد
تعريف پارامتر متد
تعيين خروجي متد در Visual C# .Net 2008
تعيين دسترسي متد به متغيرها در Visual C# .Net 2008
اجراي برنامهروش ساخت منو در Visual C# .Net 2008
منوهاي Pop-Up
روش تعيين کليد ميانبر
کنترل نوار ابزار در Visual C# .Net 2008
ايجاد نوار وضعيت در Visual C# .Net 2008


مقدمه
افزودن توضيحات به برنامه
خطاي ترجمه و خطاي زمان اجرا
نقاط توقف
پنجره Immediate
ساختار try… catch … finally
دستور Checked


مقدمه
روش ايجاد کلاس در Visual C# .Net 2008
تعريف خصوصيات در کلاس
تعريف متد در کلاس
نمونهسازي از کلاس
کلمه کليدي static


مقدمه
کار با کلاس MessageBox در Visual C# .Net 2008
ايجاد کادر پيام
خصوصيت DialogResult
روش استفاده از کادر پيام در Visual C# .Net 2008
ارتباط با صفحه کليد در Visual C# .Net 2008
ارتباط با ماوس در Visual C# .Net 2008


مقدمه
کنترل OpenFileDialog
کنترل SaveFileDialog
ويرايش فايلها توسط System.IO.File
ويرايش شاخهها توسط System.IO.Directory


ايجاد پروژه برنامه نصب در Visual C# .Net 2008
افزودن پروژه به برنامه نصب
افزودن فايل به برنامه نصب
ساخت برنامه نصب
اجراي برنامه نصب
حذف برنامه نصبو چندين نکته آموزشي ديگر در Visual C# .Net 2008


بازگشت به بالای صفحه

پشتیبانی
09123117912 واتس آپ